Sign in to follow this  
Followers 0
X-MEN

Oh My Kadavule (2020) Tamil TRUE WEB-DL - [1080p - 3.5GB & 2.5GB | 720p - 1.8GB & 1.4GB | 1080p & 720p - HEVC - 1.6GB & 900MB | x264 / XviD - 700MB - 400MB & 200MB] - ESub - First On NET

12 posts in this topic

00b0ffd623ea0f19f5825d5e75937118.md.jpg
WE ARE NOW AVAILABLE ON TELEGRAM - JOIN OUR GROUP
b00fbf0906c247298d0e4de806fe104b.md.png4f1768a32f42a46944af7304248434dd.md.pngc9e49966f8cfd5d751c712025b727951.md.pnge2594b2287f51ce565f8b6689d8957f5.md.pngc7876b707cf9e7d43a2feb45dcff6c22.md.pngfaa4636a63288599370f61676f94c99a.md.png5fd822490087e912e0810839d61b1257.md.pngb59fbeeeacd07a9523847dad024b86dd.md.png
megaphone.png  Please Seed Back After Download  megaphone1.png
torrborder.gif
uTorrent.png
Oh My Kadavule (2020) Tamil TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - UNTOUCHED - (DD+5.1 ATMOS - 448Kbps) - 4.4GB - ESub :
1080p - AVC - UNTOUCHED - (DD+5.1 ATMOS - 448Kbps) - 4.4GB - ESub.mkv.torrent
magnet.png

Oh My Kadavule (2020) Tamil TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - UNTOUCHED - (DD5.1 - 320Kbps) - 4.3GB - ESub :
1080p - AVC - UNTOUCHED - (DD5.1 - 320Kbps) - 4.3GB - ESub.mp4.torrent
magnet.png

Oh My Kadavule (2020) Tamil TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - UNTOUCHED - (DD5.1 - 320Kbps) - 3.5GB - ESub :
1080p - AVC - UNTOUCHED - (DD5.1 - 320Kbps) - 3.5GB - ESub.mkv.torrent
magnet.png

Oh My Kadavule (2020) Tamil TRUE WEB-DL - 720p - AVC - (DD5.1 - 320Kbps) - 1.9GB - ESub :
720p - AVC - UNTOUCHED - (DD5.1 - 320Kbps) - 1.9GB - ESub.mp4.torrent
magnet.png

Oh My Kadavule (2020) Tamil TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - (DD5.1 - 256Kbps) - 2.4GB - ESub :
1080p - AVC - (DD5.1 - 256Kbps) - 2.4GB - ESub.mkv.torrent
magnet.png

Oh My Kadavule (2020) Tamil HDRip - 720p - x264 - (DD+5.1 - 192Kbps) - 1.4GB - ESub :
720p - x264 - (DD5.1 - 192Kbps) - 1.4GB - ESub.mkv.torrent
magnet.png

Oh My Kadavule (2020) Tamil HDRip - 700MB - x264 - MP3 - ESub :
HDRip - 700MB - x264 - MP3.mkv.torrent
magnet.png

Oh My Kadavule (2020) Tamil HDRip - 400MB - x264 - MP3 - ESub :
HDRip - 400MB - x264 - MP3.mkv.torrent
magnet.png

Oh My Kadavule (2020) Tamil HDRip - 200MB - x264 - MP3 - ESub :
HDRip - 200MB - x264 - MP3.mkv.torrent
magnet.png

Oh My Kadavule (2020) Tamil HDRip - XviD - 700MB - MP3 - ESub :
HDRip - XviD - 700MB - MP3 - ESub .avi.torrent
magnet.png

Oh My Kadavule (2020) Tamil HDRip - 1080p - HEVC - (DD5.1 - 192Kbps) - 1.6GB - ESub :
1080p - HEVC - (DD5.1 - 192Kbps) - 1.6GB - ESub.mkv.torrent
magnet.png

Oh My Kadavule (2020) Tamil HDRip - 720p - HEVC - (DD5.1 - 192Kbps) - 900MB - ESub :
720p - HEVC - (DD5.1 - 192Kbps) - 900MB - ESub.mkv.torrent
magnet.png
torrborder.gif

English Subtitles : www.1TamilMV.org - Oh My Kadavule (2020) Tamil TRUE WEB-DL - ESub.srt

Oh My Kadavule (2020) Tamil TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - UNTOUCHED - (DD+5.1 ATMOS - 448Kbps) - 4.4GB - ESub :
https://sharer.pw/file/Lc-So7r1QXQ
https://new.gdtot.com/file/4718195692

Oh My Kadavule (2020) Tamil TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - UNTOUCHED - (DD5.1 - 320Kbps) - 4.3GB - ESub :
https://sharer.pw/file/hbt-VF4iEAL
https://new.gdtot.com/file/4648359559


Oh My Kadavule (2020) Tamil TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - UNTOUCHED - (DD5.1 - 320Kbps) - 3.5GB - ESub :
https://sharer.pw/file/vSVviwajRDe
https://new.gdtot.com/file/3712403908
https://uptobox.com/78khu41jgvzg
https://uplovd.com/LfVcb473pa
https://pandafiles.com/776pwpb6w32e/www.1TamilMV.org_-_Oh_My_Kadavule___40_2020__41__Tamil_TRUE_WEB-DL_-_1080p_-_AVC_-_UNTOUCHED_-___40_DD5.1_-_320Kbps__41__-_3.5GB_-_ESub.mkv
https://multiup.org/download/0fb73fa60b3a3afe9c475f7141fdf2a6/www.1TamilMV.org%20-%20Oh%20My%20Kadavule%20%282020%29%20Tamil%20TRUE%20WEB-DL%20-%201080p%20-%20AVC%20-%20UNTOUCHED%20-%20%28DD5.1%20-%20320Kbps%29%20-%203.5GB%20-%20ESub.mkv
https://mirr.re/d/3VCo
https://mixdrop.co/f/md4qpq9rid6v90
https://mirrorace.org/m/54wgx
https://gofile.io/?c=RK9EZs
https://bayfiles.com/z6S8be73p5
https://1fichier.com/?8c4m6bp2oj36elgzpwnx

Oh My Kadavule (2020) Tamil TRUE WEB-DL - 720p - AVC - (DD5.1 - 320Kbps) - 1.9GB - ESub :
https://sharer.pw/file/v_MHTR2oUyD
https://new.gdtot.com/file/2460813138
https://vup.to/v/wqkrzr0uk613
https://videobin.co/1nyxbrbpbkmw
https://uptobox.com/2u4ou6w6yoom
https://uplovd.com/P6q2b479p2
https://uploadfiles.pw/bc6b2216dd14571e
https://pandafiles.com/d2wy6h27sagk/www.1TamilMV.org_-_Oh_My_Kadavule___40_2020__41__Tamil_TRUE_WEB-DL_-_720p_-_AVC_-_UNTOUCHED_-___40_DD5.1_-_320Kbps__41__-_1.9GB_-_ESub.mp4
https://multiup.org/download/2421ffa681299572b67fe6dd2c2e2721/www.1TamilMV.org%20-%20Oh%20My%20Kadavule%20%282020%29%20Tamil%20TRUE%20WEB-DL%20-%20720p%20-%20AVC%20-%20UNTOUCHED%20-%20%28DD5.1%20-%20320Kbps%29%20-%201.9GB%20-%20ESub.mp4
https://mirr.re/d/3VCG
https://mixdrop.co/f/4n47wq98bgzj1g
https://mirrorace.org/m/32DR5
https://gofile.io/?c=Iu0cBv
https://doodstream.com/d/tst4fqpeibmb
https://bayfiles.com/Dcm1b970p6
https://1fichier.com/?yhprqmq1sw0ox1wh513l

Oh My Kadavule (2020) Tamil TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - (DD5.1 - 256Kbps) - 2.4GB - ESub :
https://sharer.pw/file/w3bi3l8RBBp
https://new.gdtot.com/file/2410639328
https://vup.to/v/dxaosfbrnni7
https://videobin.co/77hrfnkszops
https://uptobox.com/52pw3wwdckts
https://uplovd.com/H1Ffb273pc
https://uploadfiles.pw/ecbaf31e0d6a9a48
https://pandafiles.com/3ov2iuupzug0/www.1TamilMV.org_-_Oh_My_Kadavule___40_2020__41__Tamil_TRUE_WEB-DL_-_1080p_-_AVC_-___40_DD5.1_-_256Kbps__41__-_2.4GB_-_ESub.mkv
https://multiup.org/download/a7773102d81d3dbedbc5ef646759e369/www.1TamilMV.org%20-%20Oh%20My%20Kadavule%20%282020%29%20Tamil%20TRUE%20WEB-DL%20-%201080p%20-%20AVC%20-%20%28DD5.1%20-%20256Kbps%29%20-%202.4GB%20-%20ESub.mkv
https://mirr.re/d/3VCf
https://mixdrop.co/f/qlg6kk4mcmxxz1
https://mirrorace.org/m/54wex
https://gofile.io/?c=7uLVJT
https://doodstream.com/d/a3vy2c6ydu38
https://bayfiles.com/r8B0b370p6
https://1fichier.com/?uao17tqpc12wm9qm1tdp

Oh My Kadavule (2020) Tamil HDRip - 720p - x264 - (DD5.1 - 192Kbps) - 1.4GB - ESub :
https://sharer.pw/file/gFma3xXI9rc
https://new.gdtot.com/file/1583299214
https://www.yourupload.com/watch/uXOuebJlgArc
https://vup.to/v/mbnipahwbag1
https://vshare.eu/hlv973c5y0kk.htm
https://videobin.co/mhbkjoj0swg5
https://uptobox.com/0wosvelqi0sn
https://uplovd.com/5cY3ba7cp3
https://uploadfiles.pw/2630849081d8bfc0
https://pandafiles.com/xu18754ouvwv/www.1TamilMV.org_-_Oh_My_Kadavule___40_2020__41__Tamil__Proper_HDRip_-_720p_-_x264_-___40_DD5.1_-_192Kbps__41___-_1.4GB__-_ESub.mkv
https://multiup.org/download/3951e7ff24a99cf27251e579a921a001/www.1TamilMV.org%20-%20Oh%20My%20Kadavule%20%282020%29%20Tamil%C2%A0Proper%20HDRip%20-%20720p%20-%20x264%20-%20%28DD5.1%20-%20192Kbps%29%C2%A0-%201.4GB%C2%A0-%20ESub.mkv
https://mirr.re/d/3VCt
https://mixdrop.co/f/84v7mq1oc9wqjx
https://mirrorace.org/m/54whk
https://dl.indishare.cc/tdwqbtqu1nbc
https://gofile.io/?c=ZN0TMl
https://doodstream.com/d/d1igmmffvuvm
https://bayfiles.com/13W0b971p8
https://1fichier.com/?s4vy1kdfm6n52hiw9fxl

Oh My Kadavule (2020) Tamil HDRip - 700MB - x264 - MP3 - ESub :
https://sharer.pw/file/zt-kPMTAIWt
https://new.gdtot.com/file/722545450
https://www.yourupload.com/watch/oJ8I5cUexo66
https://vup.to/v/jok5o2t2iten
https://vshare.eu/svxtdbotxhsx.htm
https://videobin.co/z6lj75e54xtw
https://uptobox.com/nua8746pq2sx
https://uplovd.com/V4S5ab73pf
https://uploadfiles.pw/63c00d7c08fbe06e
https://pandafiles.com/q6irlultaj7a/www.1TamilMV.org_-_Oh_My_Kadavule___40_2020__41__Tamil_Proper_HDRip_-_700MB_-_x264_-_MP3.mkv
https://multiup.org/download/6253e493dfb24c37b006e32a2fd45a5e/www.1TamilMV.org%20-%20Oh%20My%20Kadavule%20%282020%29%20Tamil%20Proper%20HDRip%20-%20700MB%20-%20x264%20-%20MP3.mkv
https://mirr.re/d/3VBk
https://mixdrop.co/f/pknm7q40uo0xm4
https://mirrorace.org/m/54wch
https://dl.indishare.cc/uj7d8b3vkno8
https://gofile.io/?c=wu8qU0
https://filerio.in/hcmrgealzkz7
https://doodstream.com/d/246lr3h0o52i
https://bayfiles.com/vaQ1af75pe
https://1fichier.com/?8xcy79s1u4xbl3v38kc2

Oh My Kadavule (2020) Tamil HDRip - 400MB - x264 - MP3 - ESub :
https://sharer.pw/file/URtMsGWXWNs
https://new.gdtot.com/file/832230153
https://www.yourupload.com/watch/F5R14K13iC80
https://vup.to/v/ar8ert9fud42
https://vshare.eu/jdg3za6nlohx.htm
https://videobin.co/cgaoaxz2jiww
https://uptobox.com/q9acwcki917v
https://uplovd.com/R3Neaa73pc
https://uploadfiles.pw/5e5085c1a9f7fc40
https://pandafiles.com/z9yh0tix25ok/www.1TamilMV.org_-_Oh_My_Kadavule___40_2020__41__Tamil_Proper_HDRip_-_400MB_-_x264_-_MP3.mkv
https://multiup.org/download/3acd6b9ba1811afa86dde5a9294bce1c/www.1TamilMV.org%20-%20Oh%20My%20Kadavule%20%282020%29%20Tamil%20Proper%20HDRip%20-%20400MB%20-%20x264%20-%20MP3.mkv
https://mirr.re/d/3VBi
https://mixdrop.co/f/0vor08vqukpxr7
https://mirrorace.org/m/3IBht
https://dl.indishare.cc/gdkxzdnkdecs
https://gofile.io/?c=0j6Mwi
https://filerio.in/j3s433d2i9sm
https://doodstream.com/d/d4ads92q967b
https://bayfiles.com/91M1ae7apc
https://abcvideo.cc/mipuz2ol5rpd.html
https://1fichier.com/?k8jzmuroz3fp50rqvq91

Oh My Kadavule (2020) Tamil HDRip - 200MB - x264 - MP3 - ESub :
https://sharer.pw/file/9ENCjJnUNJs
https://new.gdtot.com/file/495642747
https://www.yourupload.com/watch/8U6p1xOvr4nD
https://vup.to/v/7o94jc9rszv7
https://vshare.eu/c8umsd7jxq9x.htm
https://videobin.co/5oo6f9h040au
https://uptobox.com/euiuze2d0f1x
https://uplovd.com/5eKea373p1
https://uploadfiles.pw/25bfacff07b5ed32
https://pandafiles.com/vz25jj2lpk90/www.1TamilMV.org_-_Oh_My_Kadavule___40_2020__41__Tamil_Proper_HDRip_-_200MB_-_x264_-_MP3.mkv
https://multiup.org/download/a10996a0cb08c6e887ea7425f7d7ecd1/www.1TamilMV.org%20-%20Oh%20My%20Kadavule%20%282020%29%20Tamil%20Proper%20HDRip%20-%20200MB%20-%20x264%20-%20MP3.mkv
https://mirr.re/d/3VBg
https://mixdrop.co/f/1vg67qz6fkkk9wp
https://mirrorace.org/m/3IBhh
https://dl.indishare.cc/6ulqggw5b8z9
https://gofile.io/?c=F7pGqa
https://filerio.in/zoulnoqq33fk
https://doodstream.com/d/zyzughcleznm
https://bayfiles.com/N7J5a972p8
https://abcvideo.cc/w46mkr6uim0z.html
https://1fichier.com/?xd4fmfsknwj639vxzrgg

Oh My Kadavule (2020) Tamil HDRip - XviD - 700MB - MP3 - ESub :
https://sharer.pw/file/ue2ZwPXtlat
https://new.gdtot.com/file/740625143
https://www.yourupload.com/watch/xU186t704T66
https://vup.to/v/xd3y3rkqu8vc
https://vshare.eu/0hl5d3ngzrly.htm
https://videobin.co/wt7jwn46cp74
https://uptobox.com/psu2o5dfl4qh
https://uplovd.com/R7fcbd7bpf
https://uploadfiles.pw/8923821aa157d6f7
https://pandafiles.com/u447qqnplfz1/www.1TamilMV.org_-_Oh_My_Kadavule___40_2020__41__Tamil_Proper_HDRip_-_XviD_-_700MB_-_MP3_-_ESub__.avi
https://multiup.org/download/0f3ab393d04cbcc0a36c65237a749819/www.1TamilMV.org%20-%20Oh%20My%20Kadavule%20%282020%29%20Tamil%20Proper%20HDRip%20-%20XviD%20-%20700MB%20-%20MP3%20-%20ESub%C2%A0.avi
https://mirr.re/d/3VC4
https://mixdrop.co/f/zpqd3v1qtlj378
https://mirrorace.org/m/54wdC
https://dl.indishare.cc/gn1j5ln21t4s
https://gofile.io/?c=3PQoHT
https://filerio.in/916d2hpeink9
https://doodstream.com/d/u9djiykga9fy
https://bayfiles.com/P5dbb07ap8
https://1fichier.com/?dcqzflzi7mlddzggxzvj

Oh My Kadavule (2020) Tamil HDRip - 1080p - HEVC - (DD5.1 - 192Kbps) - 1.6GB - ESub :
https://sharer.pw/file/Kd39l6XszS9
https://new.gdtot.com/file/1820641058
https://www.yourupload.com/watch/HNJvqoLkJ3BD
https://vup.to/v/alhr0ky4gnw0
https://vshare.eu/62xp9zsixd2s.htm
https://uptobox.com/2a5uj7wb8k93
https://uplovd.com/T7cfbc71p3
https://uploadfiles.pw/9bb05fc2a8331b70
https://pandafiles.com/j0atlgxpkadh/www.1TamilMV.org_-_Oh_My_Kadavule___40_2020__41__Tamil_Proper_HDRip_-_1080p_-_HEVC_-___40_DD5.1_-_192Kbps__41__-_1.6GB_-_ESub.mkv
https://multiup.org/download/c63b6cf96c897affc01ec20495894c99/www.1TamilMV.org%20-%20Oh%20My%20Kadavule%20%282020%29%20Tamil%20Proper%20HDRip%20-%201080p%20-%20HEVC%20-%20%28DD5.1%20-%20192Kbps%29%20-%201.6GB%20-%20ESub.mkv
https://mirr.re/d/3VBr
https://mixdrop.co/f/dq4eg6xxuz94x0
https://mirrorace.org/m/54wdh
https://dl.indishare.cc/f6sasxa4wkgr
https://gofile.io/?c=r7wYsg
https://filerio.in/nnpuipdetx7j
https://doodstream.com/d/p9nk82z9es43
https://bayfiles.com/j2bab278pf
https://1fichier.com/?v5jy218ha826bkwwfwnx

Oh My Kadavule (2020) Tamil HDRip - 720p - HEVC - (DD5.1 - 192Kbps) - 900MB - ESub :
https://sharer.pw/file/24GCF-HODPV
https://new.gdtot.com/file/3159938439
https://www.yourupload.com/watch/j82A110cw514
https://vup.to/v/9jkdvi7kg5fs
https://vshare.eu/qzk6j80uz9w1.htm
https://videobin.co/h9icg6r0jbtc
https://uptobox.com/c9xjtooq6906
https://uplovd.com/X4Veae74p8
https://uploadfiles.pw/a6c365b1d3c44e66
https://pandafiles.com/e0g0hbf7r64u/www.1TamilMV.org_-_Oh_My_Kadavule___40_2020__41__Tamil_Proper_HDRip_-_720p_-_HEVC_-___40_DD5.1_-_192Kbps__41__-_900MB_-_ESub.mkv
https://multiup.org/download/36694809206cd9bb6928b7e7e1b81c47/www.1TamilMV.org%20-%20Oh%20My%20Kadavule%20%282020%29%20Tamil%20Proper%20HDRip%20-%20720p%20-%20HEVC%20-%20%28DD5.1%20-%20192Kbps%29%20-%20900MB%20-%20ESub.mkv
https://mirr.re/d/3VBo
https://mixdrop.co/f/xopjm7wjfx0061
https://mirrorace.org/m/3IBi0
https://dl.indishare.cc/hs1i0weza70h
https://gofile.io/?c=yptKYY
https://filerio.in/lfwvhjx1h2he
https://doodstream.com/d/vlzkhscshqs7
https://bayfiles.com/L2Ucac75pb
https://1fichier.com/?42nx5wbmngm4sqs6yb34

 

7 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Upload the rise of the planet of the apes trilogy in Tamil bluray

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0