X-MEN

SHIVAN [PANTHAM] (2021) Tamil TRUE WEB-DL - [1080p & 720p - HD / HEVC - (Tamil + Telugu) - 3.5GB - 2.2GB - 1.3GB & 700MB | x264 / XviD - 700MB - 400MB & 250MB] - ESub

8 posts in this topic

DjCJQ8PXoAA9jSw.jpg
WE ARE NOW AVAILABLE ON TELEGRAM - JOIN OUR GROUP
vlcsnap-2021-01-16-02h08m06s603.md.pngvlcsnap-2021-01-16-02h06m22s105.md.pngvlcsnap-2021-01-16-02h08m14s296.md.pngvlcsnap-2021-01-16-02h09m45s974.md.png
vlcsnap-2021-01-16-02h02m36s713.md.pngvlcsnap-2021-01-16-02h05m42s443.md.pngvlcsnap-2021-01-16-02h06m36s619.md.pngvlcsnap-2021-01-16-02h08m43s938.md.pngvlcsnap-2021-01-16-02h09m37s723.md.pngvlcsnap-2021-01-16-02h09m42s525.md.png
megaphone.png  Please Seed Back After Download  megaphone1.png
torrborder.gif
uTorrent.png

SHIVAN [PANTHAM] (2021) TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - [Tamil (Original Audio) + Telugu (DD+5.1 - 192Kbps)] - 3.5GB - ESub :
1080p - AVC - [Tam (Org Aud) + Tel (5.1)] - ESub.mkv.torrent
magnet.png

SHIVAN [PANTHAM] (2021) HDRip - 1080p - x264 - [Tamil (Original Audio) + Telugu (DD5.1)] - 2.2GB - ESub :
1080p - [Tam (Org Aud) + Tel (5.1)] - ESub.mkv.torrent
magnet.png

SHIVAN [PANTHAM] (2021) HDRip - 1080p - HEVC - [Tamil (Original Audio) + Telugu (DD5.1)] - 1.3GB - ESub :
1080p - HEVC - [Tam (Org Aud) + Tel (5.1)] - ESub.mkv.torrent
magnet.png

SHIVAN [PANTHAM] (2021) HDRip - 720p - x264 - [Tamil (Original Audio) + Telugu (DD5.1)] - 1.3GB - ESub :
720p - [Tam (Org Aud) + Tel (5.1)] - ESub.mkv.torrent
magnet.png

SHIVAN [PANTHAM] (2021) HDRip - 720p - HEVC - [Tamil (Original Audio) + Telugu] - 700MB - ESub :
720p - HEVC - [Tam (Org Aud) + Tel] - ESub.mkv.torrent
magnet.png

SHIVAN [PANTHAM] (2021) Tamil HDRip - 700MB - x264 - Original Audio - ESub :
Tamil HDRip - 700MB - x264 - Original Aud - ESub.mkv.torrent
magnet.png

SHIVAN [PANTHAM] (2021) Tamil HDRip - 400MB - x264 - Original Audio - ESub :
Tamil HDRip - 400MB - x264 - Original Aud - ESub.mkv.torrent
magnet.png

SHIVAN [PANTHAM] (2021) Tamil HDRip - 200MB - x264 - Original Audio - ESub :
Tamil HDRip - 200MB - x264 - Original Aud - ESub.mkv.torrent
magnet.png

SHIVAN [PANTHAM] (2021) Tamil HDRip - XviD - 700MB - Original Audio - ESub :
Tamil HDRip - XviD - 700MB - Original Aud - ESub.avi.torrent
magnet.png
torrborder.gif

English Subtitles : 
www.1TamilMV.ws - SHIVAN [PANTHAM] (2021) TRUE WEB-DL - ESub.srt

SHIVAN [PANTHAM] (2021) TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - [Tamil (Original Audio) + Telugu (DD+5.1 - 192Kbps)] - 3.5GB - ESub :
https://sharer.pw/file/Vo3KRPXplFg
https://new.gdtot.com/file/3816173641
https://1fichier.com/?z2e1710f5l22rajcswt1
https://uptobox.com/2t7eorbd7jjy
https://multiup.org/download/5192f3f470213ff3c8e3a210f8832e53/www.1TamilMV.ws%20-%20SHIVAN%20%282021%29%20TRUE%20HD%20-%201080p%20-%20AVC%20-%20%5BTam%20%28Org%20Aud%29%20_%20Tel%20%285.1%29%5D%20-%20ESub.mkv
https://vup.to/v/g5rr88yene6g
https://mixdrop.co/f/n0g1p6erfk9knj
https://videobin.co/wi8erc64m89o
https://mirr.re/d/3Vzi
https://mirrorace.org/m/3IHh0
https://bayfiles.com/n1BeU694pd
https://uploadfiles.pw/4d3f7cb52aa4d1b6
https://gofile.io/?c=iPMrXi
https://doodstream.com/d/n38onael5zj4
https://pandafiles.com/cc6qoi293k8w/www.1TamilMV.ws_-_SHIVAN___40_2021__41__TRUE_HD_-_1080p_-_AVC_-__Tam___40_Org_Aud__41____Tel___40_5.1__41___-_ESub.mkv
https://abcvideo.cc/v7jkv94og3ed.html
https://uplovd.com/7dI9Ua96p5

SHIVAN [PANTHAM] (2021)HDRip - 1080p - x264 - [Tamil (Original Audio) + Telugu (DD5.1)] - 2.2GB - ESub :
https://sharer.pw/file/T5QM_qoHbro
https://new.gdtot.com/file/4858385523
https://1fichier.com/?z1g9e0ouhocosef4qs3s
https://uptobox.com/cpfsjwpot95l
https://multiup.org/download/4980b5496ce6327d04a30a4fb420684c/www.1TamilMV.ws%20-%20SHIVAN%20%282021%29%20HDRip%20-%201080p%20-%20%5BTam%20%28Org%20Aud%29%20_%20Tel%20%285.1%29%5D%20-%20ESub.mkv
https://vup.to/v/tmvkjviv04c5
https://mixdrop.co/f/4n4vpw3qc3jxvr
https://videobin.co/1ir6wvkry5po
https://mirr.re/d/3VzA
https://mirrorace.org/m/54CaB
https://uploadfiles.pw/6f97ae963d6bd041
https://gofile.io/?c=b76az8
https://doodstream.com/d/zji347e6l8ha
https://pandafiles.com/u2cmqnjthemo/www.1TamilMV.ws_-_SHIVAN___40_2021__41__HDRip_-_1080p_-__Tam___40_Org_Aud__41____Tel___40_5.1__41___-_ESub.mkv
https://abcvideo.cc/d2t9j0yjma2b.html
https://uplovd.com/P2S2Ta94p2

SHIVAN [PANTHAM] (2021) HDRip - 1080p - HEVC - [Tamil (Original Audio) + Telugu (DD5.1)] - 1.3GB - ESub :
https://sharer.pw/file/Vo3KRPXplFg
https://new.gdtot.com/file/1410724143
https://1fichier.com/?kif020xsjyff9pji6acr
https://uptobox.com/gdqo944dxiwg
https://multiup.org/download/b21c0caf3ac875152a0a8149325663bd/www.1TamilMV.ws%20-%20SHIVAN%20%282021%29%20HDRip%20-%201080p%20-%20HEVC%20-%20%5BTam%20%28Org%20Aud%29%20_%20Tel%20%285.1%29%5D%20-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/xxj0x92p7rq0
https://vup.to/v/2jy7n7lzg203
https://mixdrop.co/f/0vo9m7qxhkpr16
https://videobin.co/ho9b7ajlmarg
https://mirr.re/d/3VzC
https://mirrorace.org/m/3IHg3
https://bayfiles.com/P4X5Td95p5
https://uploadfiles.pw/5a3139495e006a39
https://vshare.eu/5hnawyfrifl4.htm
https://gofile.io/?c=QJ7E72
https://doodstream.com/d/30x9vmy8i87t
https://pandafiles.com/l0o7a17iap10/www.1TamilMV.ws_-_SHIVAN___40_2021__41__HDRip_-_1080p_-_HEVC_-__Tam___40_Org_Aud__41____Tel___40_5.1__41___-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/TG76hRIV235M
https://abcvideo.cc/usicj089nw9f.html
https://uplovd.com/r7ZeTa94p5

SHIVAN [PANTHAM] (2021) HDRip - 720p - x264 - [Tamil (Original Audio) + Telugu (DD5.1)] - 1.3GB - ESub :
https://sharer.pw/file/1xYnX8Nfp6y
https://new.gdtot.com/file/2927563925
https://1fichier.com/?ipkq3sy4fcrruzf1kbh4
https://uptobox.com/r7f54d7ab89c
https://multiup.org/download/1ddd07a407e8eb2c32164c75f3b29cee/www.1TamilMV.ws%20-%20SHIVAN%20%282021%29%20HDRip%20-%20720p%20-%20%5BTam%20%28Org%20Aud%29%20_%20Tel%20%285.1%29%5D%20-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/lhdsvkivstyb
https://vup.to/v/ursfbf4ynilj
https://mixdrop.co/f/0vo9mkknfek9rj
https://videobin.co/2l45fljgh1v2
https://mirr.re/d/3VzM
https://mirrorace.org/m/54Cbg
https://bayfiles.com/P5neU09epf
https://uploadfiles.pw/b7069b6ae746623c
https://vshare.eu/00w5go9wa4tz.htm
https://gofile.io/?c=iT8T9e
https://doodstream.com/d/9d3859vhvnp4
https://pandafiles.com/qru1kss0eupa/www.1TamilMV.ws_-_SHIVAN___40_2021__41__HDRip_-_720p_-__Tam___40_Org_Aud__41____Tel___40_5.1__41___-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/AH5seuP84K2u
https://abcvideo.cc/yt3plip943tf.html
https://uplovd.com/ncp7Uf9epe

SHIVAN [PANTHAM] (2021) HDRip - 720p - HEVC - [Tamil (Original Audio) + Telugu] - 700MB - ESub :
https://sharer.pw/file/DR-SQq6PlHm
https://new.gdtot.com/file/731781735
https://1fichier.com/?l976l5i1rfe1hv9i5n7m
https://uptobox.com/8rzwxy997enf
https://multiup.org/download/fa0cbf8efd8e93cd0d0dee7003ec43ec/www.1TamilMV.ws%20-%20SHIVAN%20%282021%29%20HDRip%20-%20720p%20-%20HEVC%20-%20%5BTam%20%28Org%20Aud%29%20_%20Tel%5D%20-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/8outl5rz8r6n
https://vup.to/v/deu931mpknn5
https://mixdrop.co/f/9n61v4zku78zn
https://videobin.co/c6v108m3rwp2
https://mirr.re/d/3VzR
https://mirrorace.org/m/54Cbi
https://bayfiles.com/var4Ua92p3
https://uploadfiles.pw/8a94987128e354db
https://vshare.eu/nt0cpk5wn9bp.htm
https://gofile.io/?c=vx4NWn
https://doodstream.com/d/zmgk8gzh67ev
https://pandafiles.com/szmktkour1lj/www.1TamilMV.ws_-_SHIVAN___40_2021__41__HDRip_-_720p_-_HEVC_-__Tam___40_Org_Aud__41____Tel__-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/lu70r23oEbN5
https://abcvideo.cc/rnboh321bndn.html
https://uplovd.com/3as3U295p2

SHIVAN [PANTHAM] (2021) Tamil HDRip - 700MB - x264 - Original Audio - ESub :
https://sharer.pw/file/x8zzfT4mMi7
https://new.gdtot.com/file/678198787
https://1fichier.com/?37lxnxgriu4qpey12wwr
https://filerio.in/liy9o0slexze
https://uptobox.com/3ias6galemjj
https://multiup.org/download/76798bbc377ac59f6fd6e2861434ff3a/www.1TamilMV.ws%20-%20SHIVAN%20%282021%29%20HDRip%20-%20700MB%20-%20x264%20-%20Original%20Aud%20-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/kx3tlyl5sazz
https://vup.to/v/jf6kcyqom9x6
https://mixdrop.co/f/rwgpkeq3uoq8e3
https://videobin.co/06b8do5havz1
https://mirr.re/d/3VzF
https://mirrorace.org/m/32JO3
https://bayfiles.com/z3e3Uc96p9
https://uploadfiles.pw/2e457c83e9a88f5b
https://vshare.eu/zl02xjg9i2xe.htm
https://gofile.io/?c=zIWAYD
https://doodstream.com/d/0f57hhq4bdf2
https://pandafiles.com/mdxzk4o75mtq/www.1TamilMV.ws_-_SHIVAN___40_2021__41__HDRip_-_700MB_-_x264_-_Original_Aud_-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/5Sdqxh673sMA
https://abcvideo.cc/1iu4805a28t4.html
https://uplovd.com/7ef3U39epa

SHIVAN [PANTHAM] (2021) Tamil HDRip - 400MB - x264 - Original Audio - ESub :
https://sharer.pw/file/5WEPDk8TmMz
https://new.gdtot.com/file/798191929
https://1fichier.com/?r267fnw6wt2zfr7e3rh1
https://filerio.in/5buqfc36691c
https://uptobox.com/0hccc1sfvret
https://multiup.org/download/108444cd979d860e7e0f7bf901adb7e1/www.1TamilMV.ws%20-%20SHIVAN%20%282021%29%20HDRip%20-%20400MB%20-%20x264%20-%20Original%20Aud%20-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/nqj90w78bm4f
https://vup.to/v/os63mvzoyld8
https://mixdrop.co/f/md419mq1aoexk3
https://videobin.co/2af1i998gn1z
https://mirr.re/d/3VzE
https://mirrorace.org/m/3IHgc
https://bayfiles.com/bea0Uf98p3
https://uploadfiles.pw/e8bed7c63a9c9534
https://vshare.eu/u8cg6b794kla.htm
https://gofile.io/?c=iFGvBe
https://doodstream.com/d/hrgq5pk6xgd4
https://pandafiles.com/ogj7vrejinkx/www.1TamilMV.ws_-_SHIVAN___40_2021__41__HDRip_-_400MB_-_x264_-_Original_Aud_-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/BNUH525b77Oi
https://abcvideo.cc/04gjd6b2t25l.html
https://uplovd.com/D0deUc95pf

SHIVAN [PANTHAM] (2021) Tamil HDRip - 200MB - x264 - Original Audio - ESub :
https://sharer.pw/file/8VDw-pOF5Gx
https://new.gdtot.com/file/519140433
https://1fichier.com/?nmw91b591rxhi9a7aazq
https://uptobox.com/q7z3vr092rfv
https://multiup.org/download/8267b55323c8d52d0517cd6f987729df/www.1TamilMV.ws%20-%20SHIVAN%20%282021%29%20HDRip%20-%20200MB%20-%20x264%20-%20Original%20Aud%20-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/yhu85zv4tazx
https://vup.to/v/uwerb0fzkajx
https://mixdrop.co/f/vnv7pjjot4l3gp
https://videobin.co/o2jy5079ak3n
https://mirr.re/d/3VzD
https://mirrorace.org/m/3IHg7
https://bayfiles.com/15XdT09cpc
https://uploadfiles.pw/6c55e25530798a88
https://vshare.eu/dxcvfwnl6kgl.htm
https://gofile.io/?c=JewR1G
https://doodstream.com/d/mv29bhbz3rwx
https://pandafiles.com/1m2m66i6js6k/www.1TamilMV.ws_-_SHIVAN___40_2021__41__HDRip_-_200MB_-_x264_-_Original_Aud_-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/2Rgub1CX5r63
https://abcvideo.cc/gx756ga3h16h.html
https://uplovd.com/xdX1Tf9ap2

SHIVAN [PANTHAM] (2021) Tamil HDRip - XviD - 700MB - Original Audio - ESub :
https://sharer.pw/file/YacA_vsGwGc
https://new.gdtot.com/file/695049679
https://1fichier.com/?66ne0qltw6u7c2idbgxa
https://uptobox.com/z6wt465oyc9u
https://multiup.org/download/1d8db94d08c00e5c25f9b28cad9f0014/www.1TamilMV.ws%20-%20SHIVAN%20%282021%29%20HDRip%20-%20XviD%20-%20700MB%20-%20Original%20Aud%20-%20ESub.avi
https://dl.indishare.cc/m8332vvomf99
https://vup.to/v/3aelpefblm9a
https://mixdrop.co/f/7rg93w4dsm8ng6
https://videobin.co/4a2s22rhzjls
https://mirr.re/d/3VzU
https://mirrorace.org/m/3IHgL
https://bayfiles.com/z4v8Ub99pc
https://uploadfiles.pw/00f9a3fa3863f36d
https://vshare.eu/1ez2melvalkk.htm
https://gofile.io/?c=LKq0v2
https://doodstream.com/d/21hesm528vlc
https://pandafiles.com/suydd27i7w5n/www.1TamilMV.ws_-_SHIVAN___40_2021__41__HDRip_-_XviD_-_700MB_-_Original_Aud_-_ESub.avi
https://www.yourupload.com/watch/O47HyJuou2QM
https://abcvideo.cc/jtf18hy8zbib.html
https://uplovd.com/n4x5Ub97pe

 

8 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

mass share bro thanks..

Share this post


Link to post
Share on other sites

:58c81d3b6daf6_Thankyou:

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now