X-MEN

Bombhaat (2020) Telugu TRUE WEB-DL - [1080p & 720p - 7.1GB - 3GB - 2.2GB - 1.7GB & 1.2GB | HEVC - 1.5GB & 900MB | x264 / XviD - 700MB - 400MB & 200MB] - ESub

Poster.jpg
WE ARE NOW AVAILABLE ON TELEGRAM - JOIN OUR GROUP
vlcsnap-2020-12-03-04h23m33s576.md.pngvlcsnap-2020-12-03-04h26m57s471.md.pngvlcsnap-2020-12-03-04h29m07s611.md.pngvlcsnap-2020-12-03-04h30m13s687.md.pngvlcsnap-2020-12-03-04h31m30s419.md.pngvlcsnap-2020-12-03-04h27m44s411.md.pngvlcsnap-2020-12-03-04h31m19s967.md.pngvlcsnap-2020-12-03-04h28m58s648.md.pngvlcsnap-2020-12-03-04h32m15s802.md.pngvlcsnap-2020-12-03-04h27m52s843.md.pngvlcsnap-2020-12-03-04h26m21s735.md.pngvlcsnap-2020-12-03-04h33m29s476.md.png
megaphone.png  Please Seed Back After Download  megaphone1.png
torrborder.gif
uTorrent.png
Bombhaat (2020) Telugu TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - UNTOUCHED - (DD+5.1 - 640Kbps) - 7.1GB - ESub :
1080p - AVC - UNTOUCHED - (DD+5.1 - 640Kbps) - 7.1GB - ESub.mkv.torrent

magnet.png

Bombhaat (2020) Telugu TRUE HD - 1080p - AVC - (DD+5.1 - 640Kbps) - 3GB - ESub :
1080p - AVC - (DD+5.1 - 640Kbps) - 3GB - ESub.mkv.torrent

magnet.png

Bombhaat (2020) Telugu TRUE HD - 1080p - AVC - (DD+5.1 - 192Kbps) - 2.2GB - ESub :
1080p - AVC - (DD+5.1 - 192Kbps) - 2.2GB - ESub.mkv.torrent

magnet.png

Bombhaat (2020) Telugu HDRip - 1080p - HEVC - (DD+5.1 - 192Kbps) - 1.5GB - ESub :
1080p - HEVC - (DD+5.1 - 192Kbps) - 1.5GB - ESub.mkv.torrent
magnet.png

Bombhaat (2020) Telugu TRUE HD - 720p - AVC - (DD+5.1 - 192Kbps) - 1.7GB - ESub :
720p - AVC - (DD+5.1 - 192Kbps) - 1.7GB - ESub.mkv.torrent

magnet.png

Bombhaat (2020) Telugu HDRip - 720p - x264 - (DD+5.1 - 192Kbps) - 1.2GB - ESub :
720p - x264 - (DD+5.1 - 192Kbps) - 1.2GB - ESub.mkv.torrent

magnet.png

Bombhaat (2020) Telugu HDRip - 720p - HEVC - (DD+5.1 - 192Kbps) - 900MB - ESub :
720p - HEVC - (DD+5.1 - 192Kbps) - 900MB - ESub.mkv.torrent

magnet.png

Bombhaat (2020) Telugu HDRip - 700MB - x264 - AAC - ESub :
HDRip - 700MB - x264 - AAC - ESub.mkv.torrent

magnet.png

Bombhaat (2020) Telugu HDRip - 400MB - x264 - AAC - ESub :
HDRip - 400MB - x264 - AAC - ESub.mkv.torrent

magnet.png

Bombhaat (2020) Telugu HDRip - 200MB - x264 - AAC - ESub :
HDRip - 200MB - x264 - AAC - ESub.mkv.torrent

magnet.png

Bombhaat (2020) Telugu HDRip - XviD - 700MB - MP3 - ESub :
HDRip - XviD - 700MB - MP3 - ESub.avi.torrent

magnet.png
torrborder.gif

English Subtitles : www.1TamilMV.live - Bombhaat (2020) Telugu TRUE WEB-DL - ESub.srt

Bombhaat (2020) Telugu TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - UNTOUCHED - (DD+5.1 - 640Kbps) - 7.1GB - ESub :
https://sharer.pw/file/fuoqJD6fPbo
https://new.gdtot.com/file/7657465408
https://1fichier.com/?ahk3xihe87h77n11ubec
https://uptobox.com/uv72n72xx63o
https://multiup.org/download/cffed4de42a9ddbbfcdd7ad7174f9a07/www.1TamilMV.live%20-%20Bombhaat%20%282020%29%20Telugu%20TRUE%20WEB-DL%20-%201080p%20-%20AVC%20-%20UNTOUCHED%20-%20%28DD_5.1%20-%20640Kbps%29%20-%207.1GB%20-%20ESub.mkv
https://mixdrop.co/f/1vnxq84oan83vm
https://videobin.co/iolvkv8tzjch
https://mirrorace.org/m/329xA
https://bayfiles.com/d1t1s4vapb
https://gofile.io/?c=YHnI0D
https://pandafiles.com/fo0pqpfzb7a0/www.1TamilMV.live_-_Bombhaat___40_2020__41__Telugu_TRUE_WEB-DL_-_1080p_-_AVC_-_UNTOUCHED_-___40_DD_5.1_-_640Kbps__41__-_7.1GB_-_ESub.mkv

Bombhaat (2020) Telugu TRUE HD - 1080p - AVC - (DD+5.1 - 640Kbps) - 3GB - ESub :
https://sharer.pw/file/Af-m9NwHZxY
https://new.gdtot.com/file/3310894052
https://1fichier.com/?5f74yhbwysmg3y4bv1qm
https://uptobox.com/v3msq22zxno2
https://multiup.org/download/757433af4b2f5e12491fc43473d0ad2c/www.1TamilMV.live%20-%20Bombhaat%20%282020%29%20Telugu%20TRUE%20HD%20-%201080p%20-%20AVC%20-%20%28DD_5.1%20-%20640Kbps%29%20-%203GB%20-%20ESub.mkv
https://vup.to/v/0294jih9q6b8
https://mixdrop.co/f/gnjwl414tevn04
https://videobin.co/g86suvv1achu
https://mirrorace.org/m/329wS
https://bayfiles.com/tbX7revapd
https://gofile.io/?c=qbV06d
https://doodstream.com/d/eftw7mdhb3zj
https://pandafiles.com/fvg2w8o1xgc7/www.1TamilMV.live_-_Bombhaat___40_2020__41__Telugu_TRUE_HD_-_1080p_-_AVC_-___40_DD_5.1_-_640Kbps__41__-_3GB_-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/CUkaMpw80140
https://uplovd.com/96e4sav8p2

Bombhaat (2020) Telugu TRUE HD - 1080p - AVC - (DD+5.1 - 192Kbps) - 2.2GB - ESub :
https://sharer.pw/file/dnQVAlkBUuQ
https://new.gdtot.com/file/2363122008
https://1fichier.com/?tqqa9wr30a6cpuhco03n
https://userscloud.com/zzlrzu5cpst7
https://uptobox.com/wegxykos05ig
https://multiup.org/download/87a1c3b25384295a791d3d18162737f3/www.1TamilMV.live%20-%20Bombhaat%20%282020%29%20Telugu%20TRUE%20HD%20-%201080p%20-%20AVC%20-%20%28DD_5.1%20-%20192Kbps%29%20-%202.2GB%20-%20ESub.mkv
https://vup.to/v/80af7m8f9zci
https://mixdrop.co/f/3n6m1688fm67od3
https://videobin.co/5nqjq96k2935
https://mirr.re/d/3OL7
https://bayfiles.com/X2O6rcv0pd
https://gofile.io/?c=27E1ys
https://pandafiles.com/5eabnewwnhxv/www.1TamilMV.live_-_Bombhaat___40_2020__41__Telugu_TRUE_HD_-_1080p_-_AVC_-___40_DD_5.1_-_192Kbps__41__-_2.2GB_-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/62cm31kp6BU1
https://uplovd.com/3aSerfv5pa

Bombhaat (2020) Telugu HDRip - 1080p - HEVC - (DD+5.1 - 192Kbps) - 1.5GB - ESub :
https://sharer.pw/file/N6l9w5AW0fz
https://new.gdtot.com/file/1577541106
https://1fichier.com/?fwi0g6l9ym0iebt7z4kg
https://userscloud.com/228eerfh2feg
https://uptobox.com/vkaejbmo9u8u
https://multiup.org/download/e6bcaaa22c2b020be67c9be6bf0bcb8e/www.1TamilMV.live%20-%20Bombhaat%20%282020%29%20Telugu%20HDRip%20-%201080p%20-%20HEVC%20-%20%28DD_5.1%20-%20192Kbps%29%20-%201.5GB%20-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/gdzzepbu33qt
https://vup.to/v/bmf0gsetwg3x
https://mixdrop.co/f/vnk0enl7tg9v3m
https://videobin.co/a0zw87943956
https://mirr.re/d/3OL4
https://mirrorace.org/m/329vT
https://bayfiles.com/Hc3ardv9p7
https://vshare.eu/718hm47ptqy4.htm
https://gofile.io/?c=17cvl3
https://doodstream.com/d/hm9ym2drlvzu
https://pandafiles.com/3w70zwvef71a/www.1TamilMV.live_-_Bombhaat___40_2020__41__Telugu_HDRip_-_1080p_-_HEVC_-___40_DD_5.1_-_192Kbps__41__-_1.5GB_-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/ha0GIXHir22E
https://uplovd.com/X83crbvapa

Bombhaat (2020) Telugu TRUE HD - 720p - AVC - (DD+5.1 - 192Kbps) - 1.7GB - ESub :
https://sharer.pw/file/YG-AOrVxr6x
https://new.gdtot.com/file/1840326008
https://1fichier.com/?u9re61kc4l93bkfs07j7
https://userscloud.com/pvp1luwz8lof
https://uptobox.com/oxmwgr6tu6by
https://multiup.org/download/cf128aefbe3c20064554f6eda5c51671/www.1TamilMV.live%20-%20Bombhaat%20%282020%29%20Telugu%20TRUE%20HD%20-%20720p%20-%20AVC%20-%20%28DD_5.1%20-%20192Kbps%29%20-%201.7GB%20-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/2w3li0yx5b5k
https://vup.to/v/vj9s1x8v6qac
https://mixdrop.co/f/vnk0evgxsq4qnp0
https://videobin.co/s0r7e6qsf71t
https://mirr.re/d/3OL9
https://mirrorace.org/m/10ha1
https://bayfiles.com/v4efscv2p7
https://vshare.eu/5pq4zzmkxuea.htm
https://gofile.io/?c=QUNWDm
https://doodstream.com/d/ix37cotoz0os
https://pandafiles.com/asv8b1gmls2s/www.1TamilMV.live_-_Bombhaat___40_2020__41__Telugu_TRUE_HD_-_720p_-_AVC_-___40_DD_5.1_-_192Kbps__41__-_1.7GB_-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/7CW6CC3JtqQ1
https://uplovd.com/1ch1s3v9p8

Bombhaat (2020) Telugu HDRip - 720p - x264 - (DD+5.1 - 192Kbps) - 1.2GB - ESub :
https://sharer.pw/file/uZLW_1y2QBV
https://new.gdtot.com/file/2566681777
https://1fichier.com/?0sw3h4cxui8z9h0kg1kd
https://userscloud.com/8xf49enx352o
https://uptobox.com/oewxw2n4bzac
https://multiup.org/download/d297666dabcccff523e840597654f608/www.1TamilMV.live%20-%20Bombhaat%20%282020%29%20Telugu%20HDRip%20-%20720p%20-%20x264%20-%20%28DD_5.1%20-%20192Kbps%29%20-%201.2GB%20-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/5i7q034fy0jk
https://vup.to/v/d5k7sa7uf4qf
https://mixdrop.co/f/n0lq9lgvslvvg4
https://videobin.co/iu2jzsz9cly7
https://mirr.re/d/3OL6
https://mirrorace.org/m/10h9l
https://bayfiles.com/b6Ecrevdp9
https://vshare.eu/470e9kug95ua.htm
https://gofile.io/?c=Zb3tXx
https://doodstream.com/d/la8dhzt3rlx9
https://pandafiles.com/dokltgxk7mht/www.1TamilMV.live_-_Bombhaat___40_2020__41__Telugu_HDRip_-_720p_-_x264_-___40_DD_5.1_-_192Kbps__41__-_1.2GB_-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/7o80eLUyKeiq
https://uplovd.com/b1G7r4v9p1

Bombhaat (2020) Telugu HDRip - 720p - HEVC - (DD+5.1 - 192Kbps) - 900MB - ESub :
https://sharer.pw/file/B_RA40oADAY
https://new.gdtot.com/file/1921849749
https://1fichier.com/?vtrxj5mo0vrusx6kpcit
https://userscloud.com/l8hszemcnwts
https://uptobox.com/1th9jibhm83h
https://multiup.org/download/731ae8687a1fcd5f69b6269af8350d31/www.1TamilMV.live%20-%20Bombhaat%20%282020%29%20Telugu%20HDRip%20-%20720p%20-%20HEVC%20-%20%28DD_5.1%20-%20192Kbps%29%20-%20900MB%20-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/qfa9ky3ogife
https://vup.to/v/y0h61txk302g
https://mixdrop.co/f/enlk7npri96k34
https://videobin.co/0if37lvwvuli
https://mirrorace.org/m/10h9c
https://bayfiles.com/T790r9vfpe
https://vshare.eu/yk5969289gjx.htm
https://gofile.io/?c=5fU84J
https://doodstream.com/d/mxbt1iqdw1lv
https://pandafiles.com/7rv3c9mm3r54/www.1TamilMV.live_-_Bombhaat___40_2020__41__Telugu_HDRip_-_720p_-_HEVC_-___40_DD_5.1_-_192Kbps__41__-_900MB_-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/GcH507CRwjUs
https://uplovd.com/tfC5rbvepa

Bombhaat (2020) Telugu HDRip - 700MB - x264 - AAC - ESub :
https://sharer.pw/file/Wj9h_QssH5L
https://new.gdtot.com/file/722544469
https://1fichier.com/?qcyco0pegpa72s57hf7g
https://userscloud.com/bor5tsg71p48
https://uptobox.com/rqn81ywa1c2y
https://multiup.org/download/e4e779d09aa51e28a36f2553192d631d/www.1TamilMV.live%20-%20Bombhaat%20%282020%29%20Telugu%20HDRip%20-%20700MB%20-%20x264%20-%20AAC%20-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/4brt7vnch2r2
https://vup.to/v/hlevba719263
https://mixdrop.co/f/xowkrovdh0k98n
https://videobin.co/nvu0pmo6hlwk
https://mirrorace.org/m/10h99
https://bayfiles.com/B670r8vep3
https://vshare.eu/zveraoo9w5nq.htm
https://gofile.io/?c=HatZ4E
https://doodstream.com/d/j6w7dbi6gdpm
https://pandafiles.com/w5n8dkfzt2t7/www.1TamilMV.live_-_Bombhaat___40_2020__41__Telugu_HDRip_-_700MB_-_x264_-_AAC_-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/1BO7Y7Y6275o
https://uplovd.com/1186rev7pd

Bombhaat (2020) Telugu HDRip - 400MB - x264 - AAC - ESub :
https://sharer.pw/file/F0tKgJyBmZi
https://new.gdtot.com/file/1253005023
https://1fichier.com/?b5tjfb8jhx0rt0k7aujd
https://userscloud.com/9xmgakih5trd
https://uptobox.com/kc2vumf7nzmm
https://multiup.org/download/4689ee3d44c89dddcffbcaedf01cf66e/www.1TamilMV.live%20-%20Bombhaat%20%282020%29%20Telugu%20HDRip%20-%20400MB%20-%20x264%20-%20AAC%20-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/dykie9v78q0j
https://vup.to/v/nk440b1w3cdz
https://mixdrop.co/f/0v31lv3jiwnov7
https://videobin.co/a6xuqyp6yp40
https://mirrorace.org/m/10h90
https://bayfiles.com/re59r4vfpd
https://vshare.eu/o354caxbuags.htm
https://gofile.io/?c=YpeeW1
https://doodstream.com/d/577mwnb80vuy
https://pandafiles.com/klv5107okeoz/www.1TamilMV.live_-_Bombhaat___40_2020__41__Telugu_HDRip_-_400MB_-_x264_-_AAC_-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/BOW80Wt6pdk3
https://uplovd.com/H25brcv6pa

Bombhaat (2020) Telugu HDRip - 200MB - x264 - AAC - ESub :
https://sharer.pw/file/pB76X8PvpoZ
https://new.gdtot.com/file/422766155
https://1fichier.com/?5qvyrqcp8vaelicjtmf4
https://userscloud.com/mjctj4lx9ucn
https://uptobox.com/489onmx6phr0
https://multiup.org/download/5992561862545b5082e6cfdaa30faef9/www.1TamilMV.live%20-%20Bombhaat%20%282020%29%20Telugu%20HDRip%20-%20200MB%20-%20x264%20-%20AAC%20-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/u4ccm2eojjm6
https://vup.to/v/4hhopvijq45b
https://mixdrop.co/f/o7w8e7zvu9978e
https://videobin.co/aic5uv78c7ye
https://mirrorace.org/m/329vU
https://bayfiles.com/Rb35ravap5
https://vshare.eu/wwej0fx6yyjc.htm
https://gofile.io/?c=omWIQM
https://doodstream.com/d/gf2z1d38x2uz
https://pandafiles.com/56jc8zc6wl98/www.1TamilMV.live_-_Bombhaat___40_2020__41__Telugu_HDRip_-_200MB_-_x264_-_AAC_-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/1Uns2X6eYFBj
https://uplovd.com/r344r7vapa

Bombhaat (2020) Telugu HDRip - XviD - 700MB - MP3 - ESub :
https://sharer.pw/file/qa-XDdAFXgT
https://new.gdtot.com/file/707339263
https://1fichier.com/?14mt4m2801wbskc79z87
https://filerio.in/evqmaw4knwva
https://userscloud.com/nis48fw94cox
https://uptobox.com/8lex8zt3mmzm
https://multiup.org/download/992a28859f3649378774c724d46eb448/www.1TamilMV.live%20-%20Bombhaat%20%282020%29%20Telugu%20HDRip%20-%20XviD%20-%20700MB%20-%20MP3%20-%20ESub.avi
https://dl.indishare.cc/b5guqdnzlev3
https://vup.to/v/sx8wcv0yfiok
https://mixdrop.co/f/mdkger9vhxxr3k
https://videobin.co/5f5jmvoxm95q
https://mirr.re/d/3OLF
https://mirrorace.org/m/10haz
https://bayfiles.com/De22sfv8p5
https://vshare.eu/g6f6fro42pc3.htm
https://gofile.io/?c=Dm4bqh
https://pandafiles.com/3a648h91ec1e/www.1TamilMV.live_-_Bombhaat___40_2020__41__Telugu_HDRip_-_XviD_-_700MB_-_MP3_-_ESub.avi
https://uplovd.com/F03cscvdp1

 

9 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

2.2 Gb magnet link not getting download speed.... stuck at 50% download

seed please

:58c81d3b6daf6_Thankyou:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now